• poprawka kwoty słownej na wydrukach
  • inne drobne zmiany

Powrót