• poprawka kwoty słownej na wydrukach
  • w wersji licencjonowanej dodano możliwość wystawienia dokumentów Kasa przyjmie KP.
  • możliwość wyłączenia koloru szarego na wydrukach.

Powrót