• poprawki w nadruku na kopertach
  • poprawki w wydruków przelewów.
  • poprawa wydruku faktury korygującej (miejsce wystawienia)

Powrót