• dodanie ceny brutto przy dodawaniu nowego towaru, automatyczny wybór jednostki miary oraz vatu
  • drobne poprawki
  • poprawki w raportach
  • poprawiony błąd jednego grosza.

Powrót