• zwiększono szybkość wyszukiwania dokumentów , towarów i kontrahentów na liści
  • poprawka działania liczenia terminu płatności przy wystawianiu dokumentu
  • poprawiono wydruk rejestru sprzedaży

Powrót