• poprawa wydruku dokumentu przy więcej niż jedna strona.

Powrót