• dodanie miejsca wystawienia dokumentu innego niż siedziba firmy

Powrót