• dodanie wystawiania dokumentu faktura proforma
  • poprawa wydruku faktury korygującej

Powrót