• możliwość zmiany nazwy towaru podczas wprowadzania na dokument
  • poprawki przy wydruku kwoty słownie
  • inne drobne poprawki

Powrót