• poprawa drobnych błędów przy dużych kwotach

Powrót