• poprawa drobnych błędów przy zaokrąglaniu sum

Powrót