• wydruk rejestru sprzedaży
  • dodano dodatkowe trzy cenniki
  • wprowadzony europejski format nipu
  • dodano ustawiania ilości kopii wydruku dokumentów
  • dodano możliwość wyboru automatycznie wydruku Oryginał + kopia lub Oryginał/Kopia
  • poprawa wydruku zestawień i cennika
  • dodana aktualizacja M2Faktury przez internet, dostępna bezpośrednia z meni w programie
  • ustawianie marginesów wydruków
  • drobne poprawki

Powrót