• dodanie kolorowanie przeterminowanych zakupów (od wersji Pro+)
  • poprawa zestawienie zakupu wybranego towaru
  • poprawa wydruku rejestru sprzedaży bezpośrednio na drukarkę
  • drobne modyfikacje

Powrót