• pobieranie danych klienta z bazy GUS (od wersji Pro)
  • dodanie nowego typu dokumentu Oferta (od wersji Pro+)
  • dodanie automatycznie dodawanego opisu do nowo wystawianego dokumentu (od wersji Pro)
  • modyfikacja parametrów programu, dostępnych teraz jako Ustawienia
  • nowy plik pomocy do programu
  • poprawa zestawienia zakupów wybranego towaru
  • poprawa wydruku seryjnego
  • poprawa ponaglenia i wezwanie do zapłaty dla dokumentów walutowych
  • poprawa wydruku dokumentów walutowych bez podania kursu waluty

Powrót