• dodanie zestawnie zakupu wybranego towaru (od wersji Pro+)
  • dodanie domyślnego parametru dodania dokumentu zakupu po kwocie brutto lub netto     (od wersji Pro+)
  • dodanie zestawnie sprzedaży towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro)
  • dodanie zestawnie zakupów towarów dla wybranego kontrahenta (od wersji Pro+)
  • dodano pomoc zdalną (od wersji Pro)
  • poprawa stanów ilościowych
  • poprawa wyświetlania okna słowniki
  • inne drobne poprawki

Powrót