• zmiana wyświetlania edycji dokumentu
  • poprawa wydruku faktury walutowej
  • poprawa wydruku nierozliczone dokumenty
  • poprawa wydruku nierozliczone proformy
  • poprawa kwoty słownej na wydruku

Powrót