• poprawa wyświetlania nierozliczonych dokumentów walutowych

Powrót