• dodano notę odsetkową (od wersji Pro+)
  • dodano kod QR na wydruku faktury z poleceniem przelewu
  • dodano przy tworzeniu faktury zaliczkowej pola opis, bank, wystawiający i odbiorca
  • dodano do raportu stan ilościowy wydruk nie zerowych pozycji oraz cenę zakupu i wartość zakupu
  • poprawki raportów
  • poprawa wydruku koperty
  • inne drobne poprawki

Powrót