• zmiana wyglądu okna listy użytkowników
  • zmiana kolejności wprowadzania danych w oknie towar
  • poprawka wyświetlanie opłać przy wersji pro
  • poprawka wydruku korekty minusowej
  • poprawka innych drobnych błędów

Powrót