• powiększone pole Przyczyna korekty.
  • powiększone pole Opis na dokumencie.
  • modyfikacja rozliczeń dokumentów zakupowych

Powrót