• zmiana wydruku dokumentu proforma
  • zmiana data sprzedaży na data dostawy/wykonania usługi
  • dodanie dokumentu faktura typ marża drukowanego wg nowych zasad

Powrót