•  wydruki dokumentów dostosowane do nowgo rozporządzenia ministra finansów dla sposobu wyglądu faktur:
  • dokumenty maja nazwę Faktura zamiast Faktura VAT
  •  nie występuje już Faktura VAT MP, zastąpiona została przez podstawowy dokument Faktura z dopiskiem "metoda kasowa" 
  • w parametrach ustawia się czy faktury są drukowane jako "metoda kasowa" lub bez
  • w parametrach ustawia się drukowania z lub bez wyrażeń "Oryginał, Kopia"
  • typ dokumentu Rachunek został zastąpiony przez Faktura bez VAT 
  • typ dokumentu Korekta rachunku został zastąpiony przez Faktura korygująca bez VAT
 • zmieniono sposób wystawiania i drukowania dokumentów faktura w walucie oraz wewnątrzwspólnotowe, towary wystawia się w walucie, na wydruku jest przedstawiona kwota VAT w PLN
 • dodano możliwość wprowadzania ewidencje przebiegu pojazdów i kosztów użytkowania pojazdów, wraz z wydrukami zestawień

Powrót