Pliki JPK-FA

Od wersji 4.1.0.0 programu Data Faktury wprowadziliśmy generownie plików xml JPK-FA.

Z określonego przedziału czasowego można wygenerować plik xml JPK-FA z listą faktur sprzedażowych i zakupowych. 


  f Udostępnij

Powrót