Jak dokonać migracji z oprogramowania Mega Fakturka do Data Faktury.

  1. Pobierz najnowszą wersję programu Mega Fakturka ze strony www.megafakturka.pl
  2. Wykonaj archiwizację danych w programie Mega Fakturka (operacje -> archiwizacja->wybrać EXPORT DO DATA FAKTURY), plik można zapisać na dysku lokalnym lub nośniku typu pendrive,
  3. Zainstaluj program Data Faktury,
  4. W programie Data Faktury wejdź w menu operacje -> archiwizacja, następnie wybierz "wczytaj z archiwum" i wskaż plik z archiwum wykonanym w programie Mega Fakturka.
  5. Program Data Faktury po zaimportowaniu danych jego ponownym uruchomieniu jest gotowy do pracy.

Migracja do programu Data Faktury jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników programu Mega Fakturka (dotyczy wersji LITE, PRO, PRO+ oraz PRO+ LAN).

 

Powrót