Ręczne ustawianie numeracji odbywa się poprzez zmianę wartości w polu "Formuła" (Operacje > Ustawienia, po lewej stronie rozwijamy Numeracje i wybieramy odpowiedni typ dokumentu. ). Symbole tam wprowadzone informują program w jaki sposób oznaczać dokumenty, np: wartość FV #N/A/#M/#R daje w rezultacie Faktura Nr FV 0001/A/03/2009lub FV #N/B/#M/#R daje w rezultacie Faktura Nr FV 0001/B/03/2009.

Powrót

Pomoc

* Dostępna dla licencjonowanych użytkowników od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00

** koszt połączenia zgody z taryfą operatora

Odzyskaj klucz

Jeżeli Twój klucz licencyjny przepadł kliknij niżej i postępuj wg. instrukcji.

Odzyskaj klucz