Z menu wybieramy Operacje > Ustawienia. Po lewej stronie rozwijamy Numeracje i wybieramy odpowiedni typ dokumentu. Pole "Numer bieżącego dokumentu" oraz pole "Formuła" przeznaczone jest do sterowania numeracją. Wprowadzamy Ostatni numer dokumentu, który już istnieje. Nowy dokument otrzyma ten nadany numer +1.

Zmienić numer dokumentu również można zmienić w trakcie wystawiania nowego dokumentu, wprowadzając odpowiedni numer w polu Nr. Program sam sprawdzi czy już taki dokument istnieje, jeżeli tak to zmieni numer na następny wolny.

Powrót

Pomoc

* Dostępna dla licencjonowanych użytkowników od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00

** koszt połączenia zgody z taryfą operatora

Odzyskaj klucz

Jeżeli Twój klucz licencyjny przepadł kliknij niżej i postępuj wg. instrukcji.

Odzyskaj klucz