Po zapisaniu dokumentu na liście dokumentów sprzedaży naciskamy "Wydruk(F12)" a następnie "wyślij dokument prze email".

Do wiadomości zostanie dołączony automatycznie załącznik faktury w formacie PDF. 

Email jest wysyłany bezpośrednio z programu.

Aby program mógł wysłać należy poprawnie zdefiniować dane dostępowe do konta pocztowego z jakiego będzie wysyłane wiadomości oraz przygotować odpowiedni szablon tej wiadomości. 

W Danych firmy należy wypełnić zakładkę SMTP

W polu Nadawca wpisujemy adres email np: biuro@mojafirma.pl lub Moja firma <biuro@mojafirma.pl>
W polu Serwer SMTP wpisujemy nazwe serwera przez jaki będzie następować wysyłka np: mojafirma.pl
W polu Użytkownik wpisujemy login do poczty np biuro lub biuro@mojafirma.pl
W polu Hasło wpisujemy hasło do konta pocztowego. Dla bezpieczeństwa hasło jest niewidoczne w programie a w bazie danych dodatkowo szyfrowane.
W pole Prot wpisujemy numer portu umożliwijącego wysyłkę np: 587
Jeżeli wysyłka wymaga połączenia SSL należy ustawić odpowiedni port oraz zaznaczyć SSL
W polu Tytuł widomości wpisujemy jak ma wyglądać tytuł widmości wysyłany do klienta.
W Treści wiadomości wpiujemy szablon treści wiadomości. Widmość jest wysyłana w formacie HTML, należy stosować traść w HTML.
W tytule i treści wiadomości stosujemy specjalne znaczniki, które w trakcie wysyłania wiadomości są zastępowane odpowiednimi danymi. Dostępne znaczniki są widoczne po najechaniu myszką na napis pomoc.

 

Powrót

Pomoc

* Dostępna dla licencjonowanych użytkowników od poniedziałku do piątku w godz. 9:00 - 14:00

** koszt połączenia zgody z taryfą operatora

Odzyskaj klucz

Jeżeli Twój klucz licencyjny przepadł kliknij niżej i postępuj wg. instrukcji.

Odzyskaj klucz