• zmiana i dostosowanie wydruku rejestru vat do nowych stawek VAT
  • powiększenie pola NIP o większą ilość znaków

Powrót